Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam


Tên album
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam
Nội dung mô tả
Sáng ngày 04/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba, nhân dịp Đại sứ nhận nhiệm vụ mới tại Việt Nam.
Ngày tạo
06/07/2019 10:56:44 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam

Ngày tạo: 06/07/2019 10:59:26 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chào đón Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba tại Nhà Quốc hội.

Dung lượng: 214,72kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam

Ngày tạo: 06/07/2019 10:59:26 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự buổi tiếp.

Dung lượng: 460,35kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam

Ngày tạo: 06/07/2019 10:59:26 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba

Dung lượng: 467,32kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam

Ngày tạo: 06/07/2019 10:59:26 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba

Dung lượng: 313,10kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam

Ngày tạo: 06/07/2019 10:59:26 SA

Quang cảnh buổi tiếp

Dung lượng: 284,54kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất