Chiều 10/5/2019: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân Hội kiến Phó Tổng thống Ấn Độ Venkaiah Naidu


Tên album
Chiều 10/5/2019: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân Hội kiến Phó Tổng thống Ấn Độ Venkaiah Naidu
Nội dung mô tả
Ngày tạo
10/05/2019 5:47:59 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân Hội kiến Phó Tổng thống Ấn Độ Venkaiah Naidu

Ngày tạo: 10/05/2019 05:49:16 CH

Dung lượng: 299,19kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân Hội kiến Phó Tổng thống Ấn Độ Venkaiah Naidu

Ngày tạo: 10/05/2019 05:49:16 CH

Dung lượng: 288,89kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân Hội kiến Phó Tổng thống Ấn Độ Venkaiah Naidu

Ngày tạo: 10/05/2019 05:49:16 CH

Dung lượng: 297,63kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân Hội kiến Phó Tổng thống Ấn Độ Venkaiah Naidu

Ngày tạo: 10/05/2019 05:49:16 CH

Dung lượng: 310,23kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân Hội kiến Phó Tổng thống Ấn Độ Venkaiah Naidu

Ngày tạo: 10/05/2019 05:49:16 CH

Dung lượng: 266,69kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân Hội kiến Phó Tổng thống Ấn Độ Venkaiah Naidu

Ngày tạo: 10/05/2019 05:49:16 CH

Dung lượng: 276,34kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất