Chiều 10/5/2019: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể


Tên album
Chiều 10/5/2019: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể
Nội dung mô tả
Ngày tạo
10/05/2019 3:26:36 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể

Ngày tạo: 10/05/2019 03:30:45 CH

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trình bày báo cáo.

Dung lượng: 482,74kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể

Ngày tạo: 10/05/2019 03:30:45 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu trình bày báo cáo thẩm tra.

Dung lượng: 255,61kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể

Ngày tạo: 10/05/2019 03:30:45 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga phát biểu tại phiên họp.

Dung lượng: 275,95kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể

Ngày tạo: 10/05/2019 03:30:45 CH

Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung trình bày tờ trình.

Dung lượng: 400,23kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể

Ngày tạo: 10/05/2019 03:30:45 CH

Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung trình bày tờ trình.

Dung lượng: 389,81kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể

Ngày tạo: 10/05/2019 03:30:45 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu trình bày báo cáo thẩm tra.

Dung lượng: 394,79kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất