Sáng 09/5/2019: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 7 của Quốc hội


Tên album
Sáng 09/5/2019: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 7 của Quốc hội
Nội dung mô tả
Ngày tạo
09/05/2019 2:16:09 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 7 của Quốc hội

Ngày tạo: 09/05/2019 02:19:14 CH

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trình bày báo cáo.

Dung lượng: 400,42kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 7 của Quốc hội

Ngày tạo: 09/05/2019 02:19:14 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 451,68kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 7 của Quốc hội

Ngày tạo: 09/05/2019 02:19:14 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 389,86kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 7 của Quốc hội

Ngày tạo: 09/05/2019 02:19:14 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 329,44kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 7 của Quốc hội

Ngày tạo: 09/05/2019 02:19:14 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu tại phiên họp.

Dung lượng: 450,23kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 7 của Quốc hội

Ngày tạo: 09/05/2019 02:19:14 CH

Toàn cảnh phiên họp.

Dung lượng: 520,75kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất