Sáng 08/5/2019: Khai mạc phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội


Tên album
Sáng 08/5/2019: Khai mạc phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Nội dung mô tả
Sáng ngày 08/5/2019, Phiên họp lần thứ 34 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức diễn ra tại Nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Phiên họp.
Ngày tạo
08/05/2019 8:40:40 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Khai mạc phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 08/05/2019 08:44:00 SA

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày báo cáo (tóm tắt) về kinh tế - xã hội.

Dung lượng: 351,49kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 08/05/2019 08:44:00 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp.

Dung lượng: 456,88kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 08/05/2019 08:44:00 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp.

Dung lượng: 438,10kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 08/05/2019 08:44:00 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp.

Dung lượng: 481,34kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 08/05/2019 08:44:00 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp.

Dung lượng: 387,84kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 08/05/2019 08:44:00 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp.

Dung lượng: 424,95kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất