Sáng ngày 07/5/2019: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Italia Enzo Moavero Milanesi


Tên album
Sáng ngày 07/5/2019: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Italia Enzo Moavero Milanesi
Nội dung mô tả
Sáng ngày 07/5 tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Italia Enzo Moavero Milanesi đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Ngày tạo
07/05/2019 10:03:03 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Italia Enzo Moavero Milanesi

Ngày tạo: 07/05/2019 10:04:36 SA

Dung lượng: 481,71kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Italia Enzo Moavero Milanesi

Ngày tạo: 07/05/2019 10:04:36 SA

Dung lượng: 457,97kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Italia Enzo Moavero Milanesi

Ngày tạo: 07/05/2019 10:04:36 SA

Dung lượng: 458,60kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất