Sáng 24/4/2019: Ủy ban Pháp luật tổ chức phiên giải trình việc thực hiện pháp luật về quản lý kinh phí bảo trì nhà chung cư hiện nay, những vướng mắc, bất cập và giải pháp tháo gỡ


Tên album
Sáng 24/4/2019: Ủy ban Pháp luật tổ chức phiên giải trình việc thực hiện pháp luật về quản lý kinh phí bảo trì nhà chung cư hiện nay, những vướng mắc, bất cập và giải pháp tháo gỡ
Nội dung mô tả
Ngày tạo
24/04/2019 9:44:26 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Pháp luật tổ chức phiên giải trình việc thực hiện pháp luật về quản lý kinh phí bảo trì nhà chung cư hiện nay, những vướng mắc, bất cập và giải pháp tháo gỡ

Ngày tạo: 24/04/2019 09:49:11 SA

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà phát biểu tại phiên họp.

Dung lượng: 442,76kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Pháp luật tổ chức phiên giải trình việc thực hiện pháp luật về quản lý kinh phí bảo trì nhà chung cư hiện nay, những vướng mắc, bất cập và giải pháp tháo gỡ

Ngày tạo: 24/04/2019 09:49:11 SA

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà phát biểu tại phiên họp.

Dung lượng: 439,33kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Pháp luật tổ chức phiên giải trình việc thực hiện pháp luật về quản lý kinh phí bảo trì nhà chung cư hiện nay, những vướng mắc, bất cập và giải pháp tháo gỡ

Ngày tạo: 24/04/2019 09:49:11 SA

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà phát biểu tại phiên họp.

Dung lượng: 346,83kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Pháp luật tổ chức phiên giải trình việc thực hiện pháp luật về quản lý kinh phí bảo trì nhà chung cư hiện nay, những vướng mắc, bất cập và giải pháp tháo gỡ

Ngày tạo: 24/04/2019 09:49:11 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định phát biểu tại phiên họp.

Dung lượng: 411,11kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Pháp luật tổ chức phiên giải trình việc thực hiện pháp luật về quản lý kinh phí bảo trì nhà chung cư hiện nay, những vướng mắc, bất cập và giải pháp tháo gỡ

Ngày tạo: 24/04/2019 09:49:11 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định phát biểu tại phiên họp.

Dung lượng: 466,80kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Pháp luật tổ chức phiên giải trình việc thực hiện pháp luật về quản lý kinh phí bảo trì nhà chung cư hiện nay, những vướng mắc, bất cập và giải pháp tháo gỡ

Ngày tạo: 24/04/2019 09:49:11 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định phát biểu tại phiên họp.

Dung lượng: 497,80kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất