Sáng 19/4/2019: TVQH cho ý kiến về Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018" và bế mạc phiên họp thứ 33 của UBTVQH


Tên album
Sáng 19/4/2019: TVQH cho ý kiến về Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018" và bế mạc phiên họp thứ 33 của UBTVQH
Nội dung mô tả
Ngày tạo
19/04/2019 3:37:09 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

TVQH cho ý kiến về Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018" và bế mạc phiên họp thứ 33 của UBTVQH

Ngày tạo: 19/04/2019 03:42:44 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Dung lượng: 341,09kB

Tải ảnh gốc

TVQH cho ý kiến về Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018" và bế mạc phiên họp thứ 33 của UBTVQH

Ngày tạo: 19/04/2019 03:42:44 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo (tóm tắt).

Dung lượng: 473,38kB

Tải ảnh gốc

TVQH cho ý kiến về Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018" và bế mạc phiên họp thứ 33 của UBTVQH

Ngày tạo: 19/04/2019 03:42:44 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc Phiên họp lần thứ 33 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Dung lượng: 424,15kB

Tải ảnh gốc

TVQH cho ý kiến về Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018" và bế mạc phiên họp thứ 33 của UBTVQH

Ngày tạo: 19/04/2019 03:42:44 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc Phiên họp lần thứ 33 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Dung lượng: 456,35kB

Tải ảnh gốc

TVQH cho ý kiến về Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018" và bế mạc phiên họp thứ 33 của UBTVQH

Ngày tạo: 19/04/2019 03:42:44 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc Phiên họp lần thứ 33 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Dung lượng: 406,49kB

Tải ảnh gốc

TVQH cho ý kiến về Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018" và bế mạc phiên họp thứ 33 của UBTVQH

Ngày tạo: 19/04/2019 03:42:44 CH

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại buổi làm việc.

Dung lượng: 396,16kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất