Sáng 17/4/2019: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức


Tên album
Sáng 17/4/2019: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
Nội dung mô tả
Ngày tạo
17/04/2019 10:58:03 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Ngày tạo: 17/04/2019 11:01:18 SA

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày tờ trình.

Dung lượng: 349,14kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Ngày tạo: 17/04/2019 11:01:18 SA

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày tờ trình.

Dung lượng: 438,25kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Ngày tạo: 17/04/2019 11:01:18 SA

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày tờ trình.

Dung lượng: 408,56kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Ngày tạo: 17/04/2019 11:01:18 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu tại buổi làm việc.

Dung lượng: 481,11kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Ngày tạo: 17/04/2019 11:01:18 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu phát biểu tại buổi làm việc.

Dung lượng: 328,91kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Ngày tạo: 17/04/2019 11:01:18 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Dung lượng: 456,90kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất