Sáng 16/4/2019: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7 của Quốc hội


Tên album
Sáng 16/4/2019: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7 của Quốc hội
Nội dung mô tả
Ngày tạo
16/04/2019 10:36:25 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7 của Quốc hội

Ngày tạo: 16/04/2019 10:38:38 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga phát biểu tại buổi làm việc.

Dung lượng: 344,12kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7 của Quốc hội

Ngày tạo: 16/04/2019 10:38:38 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định phát biểu tại buổi làm việc.

Dung lượng: 376,77kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7 của Quốc hội

Ngày tạo: 16/04/2019 10:38:38 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu phát biểu tại buổi làm việc.

Dung lượng: 359,42kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7 của Quốc hội

Ngày tạo: 16/04/2019 10:38:38 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 408,57kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7 của Quốc hội

Ngày tạo: 16/04/2019 10:38:38 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 388,50kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7 của Quốc hội

Ngày tạo: 16/04/2019 10:38:38 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu tại buổi làm việc.

Dung lượng: 453,63kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất