Sáng 16/4/2019: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2020


Tên album
Sáng 16/4/2019: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2020
Nội dung mô tả
Ngày tạo
16/04/2019 9:23:42 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2020

Ngày tạo: 16/04/2019 09:27:48 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga phát biểu tại buổi làm việc.

Dung lượng: 344,12kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2020

Ngày tạo: 16/04/2019 09:27:48 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu tại buổi làm việc.

Dung lượng: 417,87kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2020

Ngày tạo: 16/04/2019 09:27:48 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu phát biểu tại buổi làm việc.

Dung lượng: 359,42kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2020

Ngày tạo: 16/04/2019 09:27:48 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Dung lượng: 387,26kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2020

Ngày tạo: 16/04/2019 09:27:48 SA

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến phát biểu tại buổi làm việc.

Dung lượng: 312,91kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2020

Ngày tạo: 16/04/2019 09:27:48 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi làm việc.

Dung lượng: 388,50kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất