Sáng 12/4/2019: Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia


Tên album
Sáng 12/4/2019: Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
Nội dung mô tả
Ngày tạo
12/04/2019 10:13:41 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Ngày tạo: 12/04/2019 10:18:40 SA

Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội Nguyễn Thúy Anh trình bày báo cáo.

Dung lượng: 429,64kB

Tải ảnh gốc

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Ngày tạo: 12/04/2019 10:18:40 SA

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Dung lượng: 349,30kB

Tải ảnh gốc

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Ngày tạo: 12/04/2019 10:18:40 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi làm việc.

Dung lượng: 351,93kB

Tải ảnh gốc

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Ngày tạo: 12/04/2019 10:18:40 SA

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng thị Phóng điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 516,27kB

Tải ảnh gốc

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Ngày tạo: 12/04/2019 10:18:40 SA

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng thị Phóng điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 414,28kB

Tải ảnh gốc

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Ngày tạo: 12/04/2019 10:18:40 SA

Toàn cảnh buổi làm việc.

Dung lượng: 454,88kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất