Sáng 10/4/2019: Khai mạc phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội


Tên album
Sáng 10/4/2019: Khai mạc phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Nội dung mô tả
Sáng ngày 10/4/2019, Phiên họp lần thứ 33 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức diễn ra tại Nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Phiên họp
Ngày tạo
10/04/2019 8:48:58 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày báo cáo thẩm tra về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

Ngày tạo: 10/04/2019 08:53:22 SA

Dung lượng: 310,87kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

Ngày tạo: 10/04/2019 08:53:22 SA

Dung lượng: 375,23kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 10/04/2019 08:53:22 SA

Dung lượng: 533,71kB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày tờ trình của Chính phủ về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

Ngày tạo: 10/04/2019 08:53:22 SA

Dung lượng: 601,83kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 10/04/2019 08:53:22 SA

Dung lượng: 651,30kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 10/04/2019 08:53:22 SA

Dung lượng: 715,68kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất