Sáng 11/3/2019: Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội


Tên album
Sáng 11/3/2019: Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Nội dung mô tả
Ngày tạo
11/03/2019 10:00:25 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Khai mạc Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 11/03/2019 10:12:16 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu Khai mạc Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Dung lượng: 453,59kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 11/03/2019 10:12:16 SA

Dung lượng: 469,99kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 11/03/2019 10:12:16 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu Khai mạc Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Dung lượng: 467,88kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 11/03/2019 10:12:16 SA

Dung lượng: 477,21kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 11/03/2019 10:12:16 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu Khai mạc Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Dung lượng: 415,39kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 11/03/2019 10:12:16 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu Khai mạc Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Dung lượng: 367,91kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất