Chiều 11/12/2018: Bế mạc Phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội


Tên album
Chiều 11/12/2018: Bế mạc Phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Nội dung mô tả
Chiều ngày 11/12, tiếp tục Chương trình làm việc Phiên họp thứ 29, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc ban hành Nghị định về hoạt động triển lãm và việc thực hiện một số quy định của luật về chế độ, chính sách đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.
Ngày tạo
12/12/2018 2:36:45 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bế mạc Phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 12/12/2018 02:43:41 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải phát biểu tại phiên thảo luận.

Dung lượng: 48,96kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 12/12/2018 02:43:41 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định phát biểu tại phiên thảo luận.

Dung lượng: 38,45kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 12/12/2018 02:43:41 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày báo cáo thẩm tra báo cáo của Chính phủ về hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Dung lượng: 51,86kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 12/12/2018 02:43:41 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình cho biết, Uỷ ban cơ bản nhất trí với phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Nghị định.

Dung lượng: 42,65kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 12/12/2018 02:43:41 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Dung lượng: 60,58kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 12/12/2018 02:43:41 CH

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành nội dung Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc ban hành Nghị định về hoạt động triển lãm.

Dung lượng: 61,52kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất