Sáng 11/12/2018: UBTVQH cho ý kiến về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia và mua bù thuốc thú y dự trữ quốc gia đã xuất cấp; tổng kết kỳ họp thứ 6, cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7 của Quốc hội


Tên album
Sáng 11/12/2018: UBTVQH cho ý kiến về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia và mua bù thuốc thú y dự trữ quốc gia đã xuất cấp; tổng kết kỳ họp thứ 6, cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7 của Quốc hội
Nội dung mô tả
Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 29, sáng 11/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc: bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia và mua bù thuốc thú y dự trữ quốc gia đã xuất cấp; tổng kết kỳ họp thứ 6, cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Ngày tạo
11/12/2018 2:27:25 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

UBTVQH cho ý kiến về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia và mua bù thuốc thú y dự trữ quốc gia đã xuất cấp; tổng kết kỳ họp thứ 6, cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7 của Quốc hội

Ngày tạo: 11/12/2018 02:34:48 CH

Toàn cảnh phiên thảo luận.

Dung lượng: 513,92kB

Tải ảnh gốc

UBTVQH cho ý kiến về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia và mua bù thuốc thú y dự trữ quốc gia đã xuất cấp; tổng kết kỳ họp thứ 6, cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7 của Quốc hội

Ngày tạo: 11/12/2018 02:34:48 CH

Toàn cảnh phiên thảo luận.

Dung lượng: 501,34kB

Tải ảnh gốc

UBTVQH cho ý kiến về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia và mua bù thuốc thú y dự trữ quốc gia đã xuất cấp; tổng kết kỳ họp thứ 6, cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7 của Quốc hội

Ngày tạo: 11/12/2018 02:34:48 CH

100% các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành quyết định về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia và mua bù thuốc thú y dự trữ quốc gia và thông qua Dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung kinh phí mua hàng dự trữ quốc gia đã xuất cấp.

Dung lượng: 350,72kB

Tải ảnh gốc

UBTVQH cho ý kiến về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia và mua bù thuốc thú y dự trữ quốc gia đã xuất cấp; tổng kết kỳ họp thứ 6, cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7 của Quốc hội

Ngày tạo: 11/12/2018 02:34:48 CH

100% các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành quyết định về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia và mua bù thuốc thú y dự trữ quốc gia và thông qua Dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung kinh phí mua hàng dự trữ quốc gia đã xuất cấp.

Dung lượng: 540,05kB

Tải ảnh gốc

UBTVQH cho ý kiến về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia và mua bù thuốc thú y dự trữ quốc gia đã xuất cấp; tổng kết kỳ họp thứ 6, cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7 của Quốc hội

Ngày tạo: 11/12/2018 02:34:48 CH

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng Trình bày Tờ trình về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia và mua bù thuốc thú y dự trữ quốc gia đã xuất cấp

Dung lượng: 353,84kB

Tải ảnh gốc

UBTVQH cho ý kiến về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia và mua bù thuốc thú y dự trữ quốc gia đã xuất cấp; tổng kết kỳ họp thứ 6, cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7 của Quốc hội

Ngày tạo: 11/12/2018 02:34:48 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga phát biểu tại phiên thảo luận.

Dung lượng: 367,32kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất