Sáng 10/12/2018: Khai mạc Phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội


Tên album
Sáng 10/12/2018: Khai mạc Phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Nội dung mô tả
Sáng ngày 10/12, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành khai mạc Phiên họp thứ 29.
Ngày tạo
10/12/2018 9:07:26 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Khai mạc Phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 10/12/2018 09:16:32 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Dung lượng: 377,62kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 10/12/2018 09:16:32 SA

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày tờ trình của Chính phủ đề nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

Dung lượng: 406,82kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 10/12/2018 09:16:32 SA

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Tờ trình đề nghị xây dựng Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Dung lượng: 376,07kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 10/12/2018 09:16:32 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày báo cáo thẩm tra Đề nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

Dung lượng: 288,39kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 10/12/2018 09:16:32 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung làm việc về Xem xét, quyết định việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

Dung lượng: 450,65kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 10/12/2018 09:16:32 SA

Toàn cảnh phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Dung lượng: 435,42kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất