Một số hình ảnh lễ bế mạc Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV


Tên album
Một số hình ảnh lễ bế mạc Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
20/11/2018 10:35:47 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội làm lễ chào cờ tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 20/11/2018 02:22:14 CH

Dung lượng: 652,58kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội làm lễ chào cờ tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 20/11/2018 02:22:14 CH

Dung lượng: 623,79kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội làm lễ chào cờ tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 20/11/2018 02:22:14 CH

Dung lượng: 517,81kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội tại phiên bế mạc sáng 20/11

Ngày tạo: 20/11/2018 02:22:14 CH

Dung lượng: 448,70kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội tại phiên bế mạc sáng 20/11

Ngày tạo: 20/11/2018 02:22:14 CH

Dung lượng: 562,22kB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh phiên bế mạc sáng 20/11

Ngày tạo: 20/11/2018 02:22:14 CH

Dung lượng: 479,39kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất