Một số hình ảnh phiên họp sáng 20/11, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV


Tên album
Một số hình ảnh phiên họp sáng 20/11, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
20/11/2018 10:32:11 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Toàn cảnh phiên họp sáng 20/11

Ngày tạo: 20/11/2018 10:33:49 SA

Dung lượng: 507,74kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)

Ngày tạo: 20/11/2018 10:33:49 SA

Dung lượng: 313,78kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch

Ngày tạo: 20/11/2018 10:33:49 SA

Dung lượng: 329,88kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu biểu quyết thông qua các dự thảo Luật sáng 20/11

Ngày tạo: 20/11/2018 10:33:49 SA

Dung lượng: 423,99kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu biểu quyết thông qua các dự thảo Luật sáng 20/11

Ngày tạo: 20/11/2018 10:33:49 SA

Dung lượng: 410,20kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu biểu quyết thông qua các dự thảo Luật sáng 20/11

Ngày tạo: 20/11/2018 10:33:49 SA

Dung lượng: 410,02kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất