Một số hình ảnh phiên họp chiều 19/11, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV


Tên album
Một số hình ảnh phiên họp chiều 19/11, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
19/11/2018 3:31:53 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Các Đại biểu Quốc hội Tp. Hải Phòng biểu quyết thông qua Luật Đặc xá (sửa đổi)

Ngày tạo: 19/11/2018 03:33:27 CH

Dung lượng: 386,71kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang biểu quyết thông qua Luật Đặc xá (sửa đổi)

Ngày tạo: 19/11/2018 03:33:27 CH

Dung lượng: 432,39kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật Đặc xá (sửa đổi)

Ngày tạo: 19/11/2018 03:33:27 CH

Dung lượng: 324,27kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam biểu quyết thông qua Luật Đặc xá (sửa đổi)

Ngày tạo: 19/11/2018 03:33:27 CH

Dung lượng: 432,88kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên biểu quyết thông qua Luật Đặc xá (sửa đổi)

Ngày tạo: 19/11/2018 03:33:27 CH

Dung lượng: 431,20kB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh phiên họp chiều 19/11

Ngày tạo: 19/11/2018 03:33:27 CH

Dung lượng: 472,11kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất