Một số hình ảnh phiên họp sáng 19/11, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV


Tên album
Một số hình ảnh phiên họp sáng 19/11, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
19/11/2018 8:56:17 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Đoàn Chủ tịch tại phiên họp sáng ngày 19/11

Ngày tạo: 19/11/2018 09:00:28 SA

Dung lượng: 456,06kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Mai Thị Phương Hoa, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định tại phiên họp sáng 19/11

Ngày tạo: 19/11/2018 09:00:28 SA

Dung lượng: 327,43kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Bá Sơn, Đoàn Đại biểu Quốc hội Tp. Đà Nẵng tại phiên họp sáng 19/11

Ngày tạo: 19/11/2018 09:00:28 SA

Dung lượng: 330,02kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hữu Chính, Đoàn Đại biểu Quốc hội Tp. Hà Nội tại phiên họp sáng 19/11

Ngày tạo: 19/11/2018 09:00:28 SA

Dung lượng: 353,32kB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh phiên họp sáng 19/11

Ngày tạo: 19/11/2018 09:00:28 SA

Dung lượng: 696,43kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Trần Hồng Hà, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc tại phiên họp sáng 19/11

Ngày tạo: 19/11/2018 09:00:28 SA

Dung lượng: 360,46kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất