Một số hình ảnh bên lề phiên họp sáng 16/11, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV


Tên album
Một số hình ảnh bên lề phiên họp sáng 16/11, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
16/11/2018 2:30:48 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Các Đại biểu Quốc hội bên lề phiên họp sáng 16/11

Ngày tạo: 16/11/2018 02:33:01 CH

Dung lượng: 353,85kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội bên lề phiên họp sáng 16/11

Ngày tạo: 16/11/2018 02:33:01 CH

Dung lượng: 432,36kB

Tải ảnh gốc

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bên lề phiên họp sáng 16/11

Ngày tạo: 16/11/2018 02:33:01 CH

Dung lượng: 409,96kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội trả lời phỏng vấn báo chí

Ngày tạo: 16/11/2018 02:33:01 CH

Dung lượng: 319,50kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội trả lời phỏng vấn báo chí

Ngày tạo: 16/11/2018 02:33:01 CH

Dung lượng: 413,24kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội trả lời phỏng vấn báo chí

Ngày tạo: 16/11/2018 02:33:01 CH

Dung lượng: 402,51kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất