Một số hình ảnh phiên họp sáng 16/11, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV


Tên album
Một số hình ảnh phiên họp sáng 16/11, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
16/11/2018 10:00:46 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Đại biểu Quốc hội Cao Thị Xuân, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa tại phiên họp sáng 16/11

Ngày tạo: 16/11/2018 10:08:56 SA

Dung lượng: 425,01kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Đàng Thị Mỹ Hương, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận tại phiên họp sáng 16/11

Ngày tạo: 16/11/2018 10:08:56 SA

Dung lượng: 425,12kB

Tải ảnh gốc

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc tại phiên họp sáng 16/11

Ngày tạo: 16/11/2018 10:08:56 SA

Dung lượng: 449,09kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Hà Thị Lan, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang tại phiên họp sáng 16/11

Ngày tạo: 16/11/2018 10:08:56 SA

Dung lượng: 329,80kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Sơn, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh tại phiên họp sáng 16/11

Ngày tạo: 16/11/2018 10:08:56 SA

Dung lượng: 361,66kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Phúc, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận tại phiên họp sáng 16/11

Ngày tạo: 16/11/2018 10:08:56 SA

Dung lượng: 375,82kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất