Một số hình ảnh phiên họp chiều 15/11, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV


Tên album
Một số hình ảnh phiên họp chiều 15/11, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
15/11/2018 3:18:26 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Ngày tạo: 15/11/2018 03:21:02 CH

Dung lượng: 336,39kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Ngày tạo: 15/11/2018 03:21:02 CH

Dung lượng: 442,11kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Ngày tạo: 15/11/2018 03:21:02 CH

Dung lượng: 410,65kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Ngày tạo: 15/11/2018 03:21:02 CH

Dung lượng: 404,17kB

Tải ảnh gốc

Đoàn Chủ tịch tại phiên họp chiều 15/11

Ngày tạo: 15/11/2018 03:21:02 CH

Dung lượng: 425,57kB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh phiên họp chiều 15/11

Ngày tạo: 15/11/2018 03:21:02 CH

Dung lượng: 551,68kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất