Một số hình ảnh phiên họp sáng 15/11, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV


Tên album
Một số hình ảnh phiên họp sáng 15/11, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
15/11/2018 9:40:14 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Đại biểu Quốc hội Dương Minh Tuấn, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại phiên họp sáng 15/11

Ngày tạo: 15/11/2018 09:43:33 SA

Dung lượng: 393,50kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Phúc, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận tại phiên họp sáng 15/11

Ngày tạo: 15/11/2018 09:43:33 SA

Dung lượng: 337,75kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Phạm Trọng Nhân, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương tại phiên họp sáng 15/11

Ngày tạo: 15/11/2018 09:43:33 SA

Dung lượng: 343,43kB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh phiên họp sáng 15/11

Ngày tạo: 15/11/2018 09:43:33 SA

Dung lượng: 545,51kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Cao Đình Thưởng, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ tại phiên họp sáng 15/11

Ngày tạo: 15/11/2018 09:43:33 SA

Dung lượng: 339,99kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Hiền, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tại phiên họp sáng 15/11

Ngày tạo: 15/11/2018 09:43:33 SA

Dung lượng: 319,37kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất