Một số hình ảnh phiên họp chiều 14/11, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV


Tên album
Một số hình ảnh phiên họp chiều 14/11, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
14/11/2018 2:37:43 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về phương án phân bổ NSTW năm 2019 và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phân bổ NSTW năm 2019

Ngày tạo: 14/11/2018 02:39:36 CH

Dung lượng: 316,08kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2019

Ngày tạo: 14/11/2018 02:39:36 CH

Dung lượng: 398,63kB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh phiên họp chiều 14/11

Ngày tạo: 14/11/2018 02:39:36 CH

Dung lượng: 568,35kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Phương Tuấn, Đoàn Đại biểu Quốc hội Ninh Bình tại phiên họp chiều 14/11

Ngày tạo: 14/11/2018 03:16:02 CH

Dung lượng: 350,36kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Trường Giang, Đoàn Đại biểu Quốc hội Đắk Nông tại phiên họp chiều 14/11

Ngày tạo: 14/11/2018 03:16:02 CH

Dung lượng: 346,62kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Cảnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội Bình Định tại phiên họp chiều 14/11

Ngày tạo: 14/11/2018 03:16:02 CH

Dung lượng: 373,43kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất