Một số hình ảnh bên lề phiên họp ngày 14/11, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV


Tên album
Một số hình ảnh bên lề phiên họp ngày 14/11, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
14/11/2018 1:55:38 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Các Đại biểu Quốc hội bên lề phiên họp sáng 14/11

Ngày tạo: 14/11/2018 01:57:47 CH

Dung lượng: 357,72kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội trả lời phỏng vấn báo chí

Ngày tạo: 14/11/2018 01:57:47 CH

Dung lượng: 327,67kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội trả lời phỏng vấn báo chí

Ngày tạo: 14/11/2018 01:57:47 CH

Dung lượng: 355,47kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội trả lời phỏng vấn báo chí

Ngày tạo: 14/11/2018 01:57:47 CH

Dung lượng: 363,12kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội trả lời phỏng vấn báo chí

Ngày tạo: 14/11/2018 01:57:47 CH

Dung lượng: 359,72kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội trả lời phỏng vấn báo chí

Ngày tạo: 14/11/2018 01:57:47 CH

Dung lượng: 374,14kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất