Một số hình ảnh phiên họp sáng 14/11, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV


Tên album
Một số hình ảnh phiên họp sáng 14/11, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
14/11/2018 9:21:11 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Các Đại biểu tại phiên họp sáng 14/11

Ngày tạo: 14/11/2018 09:24:45 SA

Dung lượng: 470,22kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu tại phiên họp sáng 14/11

Ngày tạo: 14/11/2018 09:24:45 SA

Dung lượng: 463,66kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2018

Ngày tạo: 14/11/2018 09:24:45 SA

Dung lượng: 532,37kB

Tải ảnh gốc

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái trình bày Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2018

Ngày tạo: 14/11/2018 09:24:45 SA

Dung lượng: 479,57kB

Tải ảnh gốc

Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2018

Ngày tạo: 14/11/2018 09:24:45 SA

Dung lượng: 474,06kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2018

Ngày tạo: 14/11/2018 09:24:45 SA

Dung lượng: 333,94kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất