Một số hình ảnh bên lề phiên họp ngày 13/11, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV


Tên album
Một số hình ảnh bên lề phiên họp ngày 13/11, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
14/11/2018 8:51:42 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Các Đại biểu Quốc hội trả lời phỏng vấn báo chí

Ngày tạo: 14/11/2018 08:52:49 SA

Dung lượng: 350,92kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội trả lời phỏng vấn báo chí

Ngày tạo: 14/11/2018 08:52:49 SA

Dung lượng: 418,68kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội trả lời phỏng vấn báo chí

Ngày tạo: 14/11/2018 08:52:49 SA

Dung lượng: 392,01kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội bên lề phiên họp ngày 13/11

Ngày tạo: 14/11/2018 08:52:49 SA

Dung lượng: 582,02kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội trả lời phỏng vấn báo chí

Ngày tạo: 14/11/2018 08:52:49 SA

Dung lượng: 459,89kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội bên lề phiên họp ngày 13/11

Ngày tạo: 14/11/2018 08:52:49 SA

Dung lượng: 360,53kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất