Một số hình ảnh phiên họp ngày 13/11, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV


Tên album
Một số hình ảnh phiên họp ngày 13/11, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
13/11/2018 9:24:49 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày Báo cáo công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2018

Ngày tạo: 13/11/2018 09:27:49 SA

Dung lượng: 344,43kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu tại phiên họp ngày 13/11

Ngày tạo: 13/11/2018 09:27:49 SA

Dung lượng: 599,67kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên họp ngày 13/11

Ngày tạo: 13/11/2018 09:27:49 SA

Dung lượng: 409,85kB

Tải ảnh gốc

Toàn cành phiên họp ngày 13/11

Ngày tạo: 13/11/2018 09:27:49 SA

Dung lượng: 594,52kB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày Báo cáo về công tác thi hành án năm 2018

Ngày tạo: 13/11/2018 09:27:49 SA

Dung lượng: 316,51kB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày Báo cáo về công tác thi hành án năm 2018

Ngày tạo: 13/11/2018 09:27:49 SA

Dung lượng: 486,12kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất