Một số hình ảnh phiên họp chiều 12/11, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV


Tên album
Một số hình ảnh phiên họp chiều 12/11, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
12/11/2018 4:12:25 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan

Ngày tạo: 12/11/2018 04:16:00 CH

Dung lượng: 365,11kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan

Ngày tạo: 12/11/2018 04:16:00 CH

Dung lượng: 371,25kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan

Ngày tạo: 12/11/2018 04:16:00 CH

Dung lượng: 406,79kB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh phiên họp chiều 12/11

Ngày tạo: 12/11/2018 04:16:00 CH

Dung lượng: 506,58kB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh phiên họp chiều 12/11

Ngày tạo: 12/11/2018 04:16:00 CH

Dung lượng: 550,87kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan

Ngày tạo: 12/11/2018 04:19:00 CH

Dung lượng: 419,81kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất