Một số hình ảnh phiên họp tổ ngày 12/11


Tên album
Một số hình ảnh phiên họp tổ ngày 12/11
Nội dung mô tả
Ngày tạo
12/11/2018 10:44:54 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Bích Ngọc, Đoàn Đại biểu Quốc hội Tp. Hà Nội tại phiên họp tổ 1 sáng 12/11

Ngày tạo: 12/11/2018 10:45:54 SA

Dung lượng: 507,64kB

Tải ảnh gốc

Đoàn Đại biểu Quốc hội Tp. Hà Nội tại phiên họp tổ 1 sáng 12/11

Ngày tạo: 12/11/2018 10:45:54 SA

Dung lượng: 377,35kB

Tải ảnh gốc

Đoàn Đại biểu Quốc hội Tp. Hà Nội tại phiên họp tổ 1 sáng 12/11

Ngày tạo: 12/11/2018 10:45:54 SA

Dung lượng: 480,40kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Vũ Thị Lưu Mai, Đoàn Đại biểu Quốc hội Tp. Hà Nội tại phiên họp tổ 1 sáng 12/11

Ngày tạo: 12/11/2018 10:45:54 SA

Dung lượng: 354,09kB

Tải ảnh gốc

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định tại phiên họp tổ 4 sáng 12/11

Ngày tạo: 12/11/2018 10:47:26 SA

Dung lượng: 395,43kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Hoàng Quảng Hàm, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ tại phiên họp tổ 4 sáng 12/11

Ngày tạo: 12/11/2018 10:47:26 SA

Dung lượng: 354,98kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất