Một số hình ảnh phiên họp sáng 12/11, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV


Tên album
Một số hình ảnh phiên họp sáng 12/11, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
12/11/2018 8:59:14 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Đoàn Chủ tịch tại phiên họp chiều sáng 12/11

Ngày tạo: 12/11/2018 09:00:32 SA

Dung lượng: 392,54kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

Ngày tạo: 12/11/2018 09:00:32 SA

Dung lượng: 351,67kB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh hành phiên họp sáng 12/11

Ngày tạo: 12/11/2018 09:00:32 SA

Dung lượng: 501,99kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Dương Quang Thành, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội sáng 12/11

Ngày tạo: 12/11/2018 02:54:15 CH

Dung lượng: 356,00kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Quốc Bình, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội sáng 12/11

Ngày tạo: 12/11/2018 02:54:15 CH

Dung lượng: 283,41kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Hoàng Trung Hải, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội sáng 12/11

Ngày tạo: 12/11/2018 02:54:15 CH

Dung lượng: 531,02kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất