Một số hình ảnh phiên họp chiều 09/11, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV


Tên album
Một số hình ảnh phiên họp chiều 09/11, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
09/11/2018 3:22:01 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Đoàn Chủ tịch tại phiên họp chiều ngày 09/11

Ngày tạo: 09/11/2018 03:28:59 CH

Dung lượng: 419,82kB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh phiên họp chiều ngày 09/11

Ngày tạo: 09/11/2018 03:28:59 CH

Dung lượng: 551,88kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Ngày tạo: 09/11/2018 03:28:59 CH

Dung lượng: 332,70kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Ngày tạo: 09/11/2018 03:28:59 CH

Dung lượng: 384,93kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Ngày tạo: 09/11/2018 03:28:59 CH

Dung lượng: 424,79kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Ngày tạo: 09/11/2018 03:29:00 CH

Dung lượng: 415,67kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất