Một số hình ảnh bên lề phiên họp sáng 09/11, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV


Tên album
Một số hình ảnh bên lề phiên họp sáng 09/11, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
09/11/2018 2:13:54 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Các Đại biểu Quốc hội trả lời phỏng vấn báo chí

Ngày tạo: 09/11/2018 02:15:25 CH

Dung lượng: 124,70kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội trả lời phỏng vấn báo chí

Ngày tạo: 09/11/2018 02:15:25 CH

Dung lượng: 109,16kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội trả lời phỏng vấn báo chí

Ngày tạo: 09/11/2018 02:15:25 CH

Dung lượng: 426,90kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội trả lời phỏng vấn báo chí

Ngày tạo: 09/11/2018 02:15:26 CH

Dung lượng: 356,25kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội sau phiên họp sáng 09/11

Ngày tạo: 09/11/2018 02:15:26 CH

Dung lượng: 161,04kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội sau phiên họp sáng 09/11

Ngày tạo: 09/11/2018 02:15:26 CH

Dung lượng: 88,27kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất