Một số hình ảnh phiên họp sáng 09/11, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV


Tên album
Một số hình ảnh phiên họp sáng 09/11, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
09/11/2018 9:03:11 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai tại phiên họp sáng 09/11

Ngày tạo: 09/11/2018 09:05:40 SA

Dung lượng: 125,67kB

Tải ảnh gốc

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tại phiên họp sáng 09/11

Ngày tạo: 09/11/2018 09:05:40 SA

Dung lượng: 136,01kB

Tải ảnh gốc

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc tại phiên họp sáng 09/11

Ngày tạo: 09/11/2018 09:05:40 SA

Dung lượng: 148,71kB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trình bày Tờ trình về dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Ngày tạo: 09/11/2018 09:05:40 SA

Dung lượng: 305,40kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Ngày tạo: 09/11/2018 09:05:40 SA

Dung lượng: 104,15kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội tại phiên họp sáng 09/11

Ngày tạo: 09/11/2018 09:05:40 SA

Dung lượng: 625,39kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất