Một số hình ảnh phiên họp tổ ngày 08/11


Tên album
Một số hình ảnh phiên họp tổ ngày 08/11
Nội dung mô tả
Ngày tạo
08/11/2018 10:39:43 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Đại biểu Quốc hội Bùi Văn Xuyền, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tại phiên họp tổ 6 ngày 08/11

Ngày tạo: 08/11/2018 10:46:12 SA

Dung lượng: 393,13kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Ngô Thị Minh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh tại phiên họp tổ 6 ngày 08/11

Ngày tạo: 08/11/2018 10:46:12 SA

Dung lượng: 378,43kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tại phiên họp tổ 6 ngày 08/11

Ngày tạo: 08/11/2018 10:46:12 SA

Dung lượng: 344,87kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội tại phiên họp tổ 6 ngày 08/11

Ngày tạo: 08/11/2018 10:46:12 SA

Dung lượng: 372,59kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội tại phiên họp tổ 6 ngày 08/11

Ngày tạo: 08/11/2018 10:46:12 SA

Dung lượng: 406,92kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội tại phiên họp tổ 6 ngày 08/11

Ngày tạo: 08/11/2018 10:46:12 SA

Dung lượng: 353,81kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất