Một số hình ảnh phiên họp chiều 07/11, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV


Tên album
Một số hình ảnh phiên họp chiều 07/11, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
07/11/2018 3:05:01 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày Tờ trình về dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi)

Ngày tạo: 07/11/2018 03:07:50 CH

Dung lượng: 360,05kB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày Tờ trình về dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi)

Ngày tạo: 07/11/2018 03:07:50 CH

Dung lượng: 301,57kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi)

Ngày tạo: 07/11/2018 03:07:50 CH

Dung lượng: 272,76kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu tại phiên họp chiều 07/11

Ngày tạo: 07/11/2018 03:07:50 CH

Dung lượng: 523,57kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu tại phiên họp chiều 07/11

Ngày tạo: 07/11/2018 03:07:50 CH

Dung lượng: 438,00kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu tại phiên họp chiều 07/11

Ngày tạo: 07/11/2018 03:07:50 CH

Dung lượng: 416,83kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất