Một số hình ảnh phiên họp sáng 07/11, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV


Tên album
Một số hình ảnh phiên họp sáng 07/11, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
07/11/2018 9:36:42 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đặc xá (sửa đổi)

Ngày tạo: 07/11/2018 09:41:43 SA

Dung lượng: 506,49kB

Tải ảnh gốc

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tại phiên họp sáng 07/11

Ngày tạo: 07/11/2018 09:41:43 SA

Dung lượng: 449,62kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Dương Ngọc Hải, Đoàn Đại biểu Quốc hội Tp. Hồ Chí Minh tại phiên họp sáng 07/11

Ngày tạo: 07/11/2018 09:41:43 SA

Dung lượng: 345,01kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Lê Xuân Thân, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa tại phiên họp sáng 07/11

Ngày tạo: 07/11/2018 09:41:43 SA

Dung lượng: 344,13kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hoàng Mai, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang tại phiên họp sáng 07/11

Ngày tạo: 07/11/2018 09:41:43 SA

Dung lượng: 355,25kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Mai Bộ, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tại phiên họp sáng 07/11

Ngày tạo: 07/11/2018 09:41:43 SA

Dung lượng: 345,33kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất