Một số hình ảnh phiên họp chiều 06/11, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV


Tên album
Một số hình ảnh phiên họp chiều 06/11, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
06/11/2018 3:36:34 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Đại biểu Quốc hội Cao Đình Thưởng, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ phát biểu chiều 06/11

Ngày tạo: 06/11/2018 03:40:16 CH

Dung lượng: 347,84kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Ngô Minh Châu, Đoàn Đại biểu Quốc hội Tp. Hồ Chí Minh phát biểu chiều 06/11

Ngày tạo: 06/11/2018 03:40:16 CH

Dung lượng: 347,40kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tạo, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng phát biểu chiều 06/11

Ngày tạo: 06/11/2018 03:40:16 CH

Dung lượng: 366,65kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp phát biểu chiều 06/11

Ngày tạo: 06/11/2018 03:40:16 CH

Dung lượng: 343,14kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành phiên họp chiều 06/11

Ngày tạo: 06/11/2018 03:40:16 CH

Dung lượng: 500,63kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi)

Ngày tạo: 06/11/2018 03:40:16 CH

Dung lượng: 334,29kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất