Một số hình ảnh phiên họp sáng 06/11, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV


Tên album
Một số hình ảnh phiên họp sáng 06/11, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
06/11/2018 10:50:10 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Đại biểu Quốc hội Đàng Thị Mỹ Hương, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận phát biểu tại phiên thảo luận sáng 06/11

Ngày tạo: 06/11/2018 10:58:59 SA

Dung lượng: 420,57kB

Tải ảnh gốc

Đoàn Chủ tịch tại phiên thảo luận sáng 06/11

Ngày tạo: 06/11/2018 10:58:59 SA

Dung lượng: 378,92kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Dương Minh Tuấn, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu tại phiên thảo luận sáng 06/11

Ngày tạo: 06/11/2018 10:58:59 SA

Dung lượng: 324,66kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Huỳnh Thành Đạt, Đoàn Đại biểu Quốc hội Tp. Hồ Chí Minh phát biểu tại phiên thảo luận sáng 06/11

Ngày tạo: 06/11/2018 10:58:59 SA

Dung lượng: 343,08kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Lê Quang Trí, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang phát biểu tại phiên thảo luận sáng 06/11

Ngày tạo: 06/11/2018 10:58:59 SA

Dung lượng: 386,73kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Lê Thị Yến, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ phát biểu tại phiên thảo luận sáng 06/11

Ngày tạo: 06/11/2018 10:58:59 SA

Dung lượng: 344,83kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất