Một số hình ảnh bên lề phiên họp chiều 05/11, Kỳ họp thứ Sáu Quốc hội khóa XIV


Tên album
Một số hình ảnh bên lề phiên họp chiều 05/11, Kỳ họp thứ Sáu Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
06/11/2018 8:28:17 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Các Đại biểu Quốc hội bên lề phiên họp chiều 05/11

Ngày tạo: 06/11/2018 08:26:28 SA

Dung lượng: 378,18kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội bên lề phiên họp chiều 05/11

Ngày tạo: 06/11/2018 08:26:28 SA

Dung lượng: 393,97kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội tham khảo tài liệu phiên họp

Ngày tạo: 06/11/2018 08:26:28 SA

Dung lượng: 378,49kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội trả lời phỏng vấn báo chí

Ngày tạo: 06/11/2018 08:26:28 SA

Dung lượng: 420,48kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội trả lời phỏng vấn báo chí

Ngày tạo: 06/11/2018 08:26:28 SA

Dung lượng: 322,78kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội trả lời phỏng vấn báo chí

Ngày tạo: 06/11/2018 08:26:28 SA

Dung lượng: 325,91kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất