Một số hình ảnh phiên họp chiều 05/11, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV


Tên album
Một số hình ảnh phiên họp chiều 05/11, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
05/11/2018 3:33:21 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Ngày tạo: 05/11/2018 03:37:15 CH

Dung lượng: 265,98kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Bố Thị Xuân Linh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận chiều 05/11

Ngày tạo: 05/11/2018 03:37:15 CH

Dung lượng: 370,52kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội chiều 05/11

Ngày tạo: 05/11/2018 03:37:15 CH

Dung lượng: 437,58kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Lê Thị Nguyệt, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc chiều 05/11

Ngày tạo: 05/11/2018 03:37:15 CH

Dung lượng: 355,79kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Sơn, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang chiều 05/11

Ngày tạo: 05/11/2018 03:37:15 CH

Dung lượng: 423,41kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tạo, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng chiều 05/11

Ngày tạo: 05/11/2018 03:37:15 CH

Dung lượng: 421,16kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất