Một số hình ảnh bên lề phiên họp sáng 05/11, Kỳ họp thứ Sáu Quốc hội khóa XIV


Tên album
Một số hình ảnh bên lề phiên họp sáng 05/11, Kỳ họp thứ Sáu Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
05/11/2018 2:20:00 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Các Đại biểu sau phiên thảo luận sáng 05/11

Ngày tạo: 05/11/2018 02:22:10 CH

Dung lượng: 417,96kB

Tải ảnh gốc

Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các Đại biểu Quốc hội sau phiên họp sáng 05/11

Ngày tạo: 05/11/2018 02:22:10 CH

Dung lượng: 396,88kB

Tải ảnh gốc

Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các Đại biểu Quốc hội sau phiên họp sáng 05/11

Ngày tạo: 05/11/2018 02:22:10 CH

Dung lượng: 379,04kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội sau phiên họp sáng 05/11

Ngày tạo: 05/11/2018 02:22:10 CH

Dung lượng: 365,00kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội trả lời phỏng vấn báo chí

Ngày tạo: 05/11/2018 02:22:10 CH

Dung lượng: 381,93kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội trả lời phỏng vấn báo chí

Ngày tạo: 05/11/2018 02:22:10 CH

Dung lượng: 407,91kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất