Một số hình ảnh phiên họp sáng 05/11, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV


Tên album
Một số hình ảnh phiên họp sáng 05/11, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
05/11/2018 10:43:17 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Toàn cảnh phiên họp sáng 05/11

Ngày tạo: 05/11/2018 10:45:47 SA

Dung lượng: 572,07kB

Tải ảnh gốc

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu làm rõ ý kiến các Đại biểu nêu

Ngày tạo: 05/11/2018 10:45:47 SA

Dung lượng: 360,05kB

Tải ảnh gốc

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu làm rõ ý kiến các Đại biểu nêu

Ngày tạo: 05/11/2018 10:45:47 SA

Dung lượng: 460,82kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành phiên họp sáng 05/11

Ngày tạo: 05/11/2018 10:45:47 SA

Dung lượng: 479,25kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành phiên họp sáng 05/11

Ngày tạo: 05/11/2018 10:45:47 SA

Dung lượng: 400,36kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành phiên họp sáng 05/11

Ngày tạo: 05/11/2018 10:45:47 SA

Dung lượng: 510,83kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất