Một số hình ảnh thảo luận Tổ 8 tại phiên làm việc sáng 02/11


Tên album
Một số hình ảnh thảo luận Tổ 8 tại phiên làm việc sáng 02/11
Nội dung mô tả
Ngày tạo
03/11/2018 9:19:17 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh

Ngày tạo: 03/11/2018 09:22:00 SA

Dung lượng: 352,68kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Lê Quang Trí, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang

Ngày tạo: 03/11/2018 09:22:00 SA

Dung lượng: 330,35kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Nguyễn Thanh Hồng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương

Ngày tạo: 03/11/2018 09:22:00 SA

Dung lượng: 411,96kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Nguyễn Như So, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh

Ngày tạo: 03/11/2018 09:22:00 SA

Dung lượng: 371,72kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Phạm Trọng Nhân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương

Ngày tạo: 03/11/2018 09:22:00 SA

Dung lượng: 308,80kB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh phiên thảo luận tổ 8 sáng 02/11

Ngày tạo: 03/11/2018 09:22:00 SA

Dung lượng: 364,62kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất