Một số hình ảnh thảo luận Tổ 19 tại phiên làm việc sáng 02/11


Tên album
Một số hình ảnh thảo luận Tổ 19 tại phiên làm việc sáng 02/11
Nội dung mô tả
Ngày tạo
03/11/2018 9:15:51 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk

Ngày tạo: 03/11/2018 09:18:59 SA

Dung lượng: 319,47kB

Tải ảnh gốc

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên

Ngày tạo: 03/11/2018 09:18:59 SA

Dung lượng: 371,49kB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh phiên thảo luận tổ 19 sáng 02/11

Ngày tạo: 03/11/2018 09:18:59 SA

Dung lượng: 359,78kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Mùa A Vàng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên

Ngày tạo: 03/11/2018 09:18:59 SA

Dung lượng: 479,82kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Ngô Trung Thành, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk

Ngày tạo: 03/11/2018 09:18:59 SA

Dung lượng: 338,86kB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh phiên thảo luận tổ 19 sáng 02/11

Ngày tạo: 03/11/2018 09:18:59 SA

Dung lượng: 342,48kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất