Một số hình ảnh thảo luận Tổ 18 tại phiên làm việc sáng 02/11


Tên album
Một số hình ảnh thảo luận Tổ 18 tại phiên làm việc sáng 02/11
Nội dung mô tả
Ngày tạo
03/11/2018 9:13:28 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Đoàn đại biểu tỉnh Bạc Liêu

Ngày tạo: 03/11/2018 09:15:33 SA

Dung lượng: 563,91kB

Tải ảnh gốc

Đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai

Ngày tạo: 03/11/2018 09:15:33 SA

Dung lượng: 328,99kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Lê Thu Hà, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai

Ngày tạo: 03/11/2018 09:15:33 SA

Dung lượng: 189,33kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Lê Thu Hà, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai

Ngày tạo: 03/11/2018 09:15:33 SA

Dung lượng: 437,04kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Lê Thu Hà, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai

Ngày tạo: 03/11/2018 09:15:33 SA

Dung lượng: 453,47kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Lê Viết Chu, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi

Ngày tạo: 03/11/2018 09:15:33 SA

Dung lượng: 214,96kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất