Một số hình ảnh thảo luận Tổ 15 tại phiên làm việc sáng 02/11


Tên album
Một số hình ảnh thảo luận Tổ 15 tại phiên làm việc sáng 02/11
Nội dung mô tả
Ngày tạo
03/11/2018 9:09:49 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Đại biểu Bùi Sỹ Lợi, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa

Ngày tạo: 03/11/2018 09:12:54 SA

Dung lượng: 453,83kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Đặng Thị Ngọc Thịnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long

Ngày tạo: 03/11/2018 09:12:54 SA

Dung lượng: 375,54kB

Tải ảnh gốc

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa làm việc tại phiên họp

Ngày tạo: 03/11/2018 09:12:54 SA

Dung lượng: 410,01kB

Tải ảnh gốc

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long làm việc tại phiên họp

Ngày tạo: 03/11/2018 09:12:54 SA

Dung lượng: 380,36kB

Tải ảnh gốc

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long làm việc tại phiên họp

Ngày tạo: 03/11/2018 09:12:54 SA

Dung lượng: 368,67kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Nguyễn Lâm Thành, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn

Ngày tạo: 03/11/2018 09:12:54 SA

Dung lượng: 353,64kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất