Một số hình ảnh thảo luận Tổ 14 tại phiên làm việc sáng 02/11


Tên album
Một số hình ảnh thảo luận Tổ 14 tại phiên làm việc sáng 02/11
Nội dung mô tả
Ngày tạo
03/11/2018 9:05:09 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Đại biểu Chu Văn Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang

Ngày tạo: 03/11/2018 09:09:25 SA

Dung lượng: 324,41kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Chu Văn Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang

Ngày tạo: 03/11/2018 09:09:25 SA

Dung lượng: 350,46kB

Tải ảnh gốc

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam làm việc tại phiên họp

Ngày tạo: 03/11/2018 09:09:25 SA

Dung lượng: 376,42kB

Tải ảnh gốc

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang làm việc tại phiên họp

Ngày tạo: 03/11/2018 09:09:25 SA

Dung lượng: 396,40kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Hoàng Bình Quân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang

Ngày tạo: 03/11/2018 09:09:25 SA

Dung lượng: 421,16kB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh phiên thảo luận tổ 14 sáng 02/11

Ngày tạo: 03/11/2018 09:09:25 SA

Dung lượng: 382,35kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất